POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA - BOZP - Hasící přístroje
Poskytuje komplexní služby v zajištění požární ochrany a bezpečnosti staveb, se zvláštním zaměřením na bytové domy. Tvoří ji tým specialistů s bohatými zkušenostmi v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce, ktery je, společně s kvalitním zaměřením s využitím nejmodernějších technologií, garancí vysoké kvality prováděných dodávek, prací a služeb.
POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA. Filosofií společnosti PO servis s.r.o. je zbavit klienta starostí spojených s požární bezpečností v objektech, které vlastní, spravuje či v nich provozuje činnost. Smluvně společnost PO servis s.r.o. přebírá odpovědnost za řádnjé a včasné prováděnívšech stanovených revizí, kontrol, prohlídek apod. v předepsanách lhůtách. Stejně tak při jednáních s orgány státního dozoru vždy hájí zájmy klienta. V zájmu každého provozovatele či nájemce nemovitosti je řešení požární ochrany nezbytnou součástí klidného spánku. BOZP je součástí naší nabíky, hasící přístroje a revize.

Archiv měsíce: Duben 2015

Pálení čarodějnic

Pálení čarodějnic Přípravy na pálení "čarodějnic" coby součást Filipojakubské noci jsou v plném tempu. Lidé ovšem mnohdy zapomínají na důležitá opatření, což může vést v lepším případě "pouze" k sankci, v nejhorším případě k tragédii.   Hasiči každoročně zveřejňují základní rady a pokyny k tomu, aby tradiční pálení čarodějnic bylo pokud možno co nejbezpečnější, avšak...

Za požární dveře zajištěné klínkem hrozí pokuta až 500 tisíc korun

Hasiči z Pardubického kraje připravili seriál o tom, jak předcházet pokutám, které Vám mohou udělit hasiči za nedodržení pravidel, norem a zákonů. Tento seriál má název Pokuty od hasičů aneb Když to nejde po dobrém a bude mít devět dílů. Dnes vám nabízíme první téma:  V mnohých objektech se lze setkat se situací, kdy samouzavírací požární...