POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA - BOZP - Hasící přístroje
Poskytuje komplexní služby v zajištění požární ochrany a bezpečnosti staveb, se zvláštním zaměřením na bytové domy. Tvoří ji tým specialistů s bohatými zkušenostmi v oboru požární ochrany a bezpečnosti práce, ktery je, společně s kvalitním zaměřením s využitím nejmodernějších technologií, garancí vysoké kvality prováděných dodávek, prací a služeb.
POŽÁRNÍ OCHRANA PRAHA. Filosofií společnosti PO servis s.r.o. je zbavit klienta starostí spojených s požární bezpečností v objektech, které vlastní, spravuje či v nich provozuje činnost. Smluvně společnost PO servis s.r.o. přebírá odpovědnost za řádnjé a včasné prováděnívšech stanovených revizí, kontrol, prohlídek apod. v předepsanách lhůtách. Stejně tak při jednáních s orgány státního dozoru vždy hájí zájmy klienta. V zájmu každého provozovatele či nájemce nemovitosti je řešení požární ochrany nezbytnou součástí klidného spánku. BOZP je součástí naší nabíky, hasící přístroje a revize.

Archiv měsíce: Listopad 2011

Požáry ročně zabíjejí více jak sto osob

Letos při požárech zemřelo již více jak sto osob. Jednotky požární ochrany průměrně denně vyjíždějí k 56 požárům. Ročně umírá u všech požárů průměrně 127 osob. Nejčastější příčinou tragických požárů je nedbalost dospělých a technické závady. Co vypovídají statistiky Hasičského záchranného sboru ČR o požárech? Podle dlouhodobých statistik požárů ubývá, ale počet usmrcených osob u...